ผิดพลาด : อัลบั้มนี้ ถูกระงับชั่วคราว อาจจะผู้เปิดอัลบั้มปิดเอง หรือทางเวบมาสเตอร์พิจารณาแล้วสมควรปิด